NSO & Lü - Legend & Inheritance Ⅱ, Jiang Wen-Ye

NSO & Lü - Legend & Inheritance Ⅱ, Jiang Wen-Ye


2023-10-07 Sat 19:30National Concert Hall400 700 1000 1200 1500Buy
Shao-Chia Lü, conductor

Jiang Wen-Ye: Fantasia for Orchestra (Taiwan premiere)
Jiang Wen-Ye: Formosan Dance
Ke-Chia Chen: Island Rhapsody (commissioned by Hakka Affairs Council, world premiere)
Jiang Wen-Ye: Sinfonietta for String Orchestra
Jiang Wen-Ye: Drowned in the Miluo River
Yuan-Chen Li: Resounding The Singing Voice of Mt. Ali (commissioned by Hakka Affairs Council, world premiere)